ZESTAWIENIE ANALITYCZNE I METODA OPRACOWANIA OGÓLNEGO HARMONOGRAMU BUDOWY

ZESTAWIENIE ANALITYCZNE I METODA OPRACOWANIA OGÓLNEGO HARMONOGRAMU BUDOWY . Sporządzanie ogólnego harmonogramu budowy powinno odbywać się w bezwarunkowej i ścisłej łączności z zestawieniem analitycznym. Treść i forma zestawienia analitycznego do harmonogramu budowy mogą być różne, powinny jednak zawierać główne przesłanki organizacyjne elementów budowy. Zestawienie to powinno być z reguły złączone z częścią graficzną przebiegu robót, stanowiąc obowiązkową część ogólnego harmonogramu budowy. Ogólny harmonogram budowy należy projektować na podstawie poniższej metody, używanej przez autora: a. Pracę przy projektowaniu ogólnego harmonogramu budowy rozpoczynać należy od określenia ilości robót, których wykonanie zostało zamierzone. Ilości robót w ogólnych harmonogramach budowy powinny opierać się na danych kosztorysowych i być podawane w jednostkach technicznych (m, m, T, sztuk). Wyszczególnienie przewidzianych do wykonania robó t i określanie ich ilości jest znacznie ułatwione, gdy kosztorysy zestawione są wg elementów (części) budowli, a nie według kategorii robót. b. [więcej w: brzuch architekta, kwiaty ludowe, olx olsztyn ]

Powiązane tematy z artykułem: brzuch architekta kwiaty ludowe olx olsztyn