Zawory zwrotne

Jeżeli podciśnienie w przewodzie ssawnym otrzymujemy za pomocą pompy próżniowej, to wówczas na końcu przewodu instalujemy tylko kosz sitowy, a przy pompie – wakumetr. Zasuwy na rurociągu tłocznym umieszczono tak, aby zapewniały możliwość naprawy dowolnej pompy, zaworu zwrotnego, wodomierza itp. bez przerywania pracy pompowni i dostarczania wody przez dowolny rurociąg tłoczny lub ssawny pomp. Zawory zwrotne, ustawione na rurociągu tłocznym w bezpośredniej bliskości pompy, które zapobiegają odwrotnemu przepływowi wody z rurociągu lub z jednej pompy do drugiej przy pracy równoległej; zawór zwrotny umieszcza się zazwyczaj między króćcem tłocznym pompy a zasuwą. [przypisy: brzuch architekta, ustanowienie służebności gruntowej, olx rzeszów ]

Powiązane tematy z artykułem: brzuch architekta olx rzeszów ustanowienie służebności gruntowej