Wspomniana nierównomiernosc mozna wyrazic równiez przez sumowane ilosci robót wyrazone liczbami bezwzglednymi


Wspomnianą nierównomierność można wyrazić również przez sumowane ilości robót wyrażone liczbami bezwzględnymi . Wreszcie jako zasadę, ściśle związaną z przedstawioną metodą projektowania ogólnego harmonogramu budowy, przyjmuje się, że ponad kreskami oznaczającymi czas rzeczywistego wykonania należy podawać w regularnych, ustalonych z góry terminach, sumy wykonanych od początku poszczególnych rodzajów robót, wyrażone w procentach, bądź w liczbach bezwzględnych. Większe rozbieżności między rzeczywistym postępem robót a projektowanym powinny być wyjaśnione przez kierownika robót, a przyczyny tych rozbieżności odpowiednio opisane. Stosując do ogólnego harmonogramu budowy sposób graficzny, zachowuje się pełną przejrzystość harmonogramu nie tylko wówczas, gdy wykreślone są na nim tylko linie projektowane, lecz także i wtedy, gdy uwidocznione będą również wszystkie linie rzeczywistego przebiegu robót. [podobne: hurtownia budowlana wrocław próżniowa, hurtownia budowlana wrocław, olx meble ]

Powiązane tematy z artykułem: hurtownia budowlana wrocław jak się pozbyć cellulitu cda olx meble