Sterowanie zdalne polega na kierowaniu praca elementu lub pompy z miejsca od nich odleglego

Sterowanie zdalne polega na kierowaniu pracą elementu lub pompy z miejsca od nich odległego. Jeżeli zdalne sterowanie, kontrola i sygnalizacja wszystkich urządzeń jednej lub więcej pompowni są centralnie przeprowadzane z dyspozytorni, to sterowanie nosi nazwę dyspozycyjnego. Zakres treści niniejszego rozdziału obejmuje urządzenia i przyrządy umożliwiające: a) mechanizację pracy układu pompowego i zespołu pomp, b) kontrolę i sygnalizację pracy układu pompowego i zespołu pomp, c) automatyzację pracy układu pompowego i zespołu pomp, d) sterowanie zdalne i dyspozycyjne. Przy projektowaniu przebiegu pracy układu pompowego lub zespołu pomp należy dążyć do ich automatyzacji. Daje ona szereg korzyści, których najważniejszymi są: niezawodność i ciągłość pracy zespołu, zmniejszenie ilości personelu obsługującego, zmniejszenie zapotrzebowania miejsca dla zespołów i pomieszczeń socjalnych, możność maksymalnego wykorzystania mocy urządzeń oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych na skutek natychmiastowej reakcji urządzeń automatycznych. na zmienne zapotrzebowanie wody. [więcej w: olx katowice, grunt spoisty, olx kielce ]

Powiązane tematy z artykułem: grunt spoisty olx katowice olx kielce