Skala kolejnych dni roboczych, przewidujaca kolejne dni robocze liczac od poczatku budowy, stosowana jest w przypadku, gdy termin rozpoczecia robót nie jest ustalony

Skala kolejnych dni roboczych, przewidująca kolejne dni robocze licząc od początku budowy, stosowana jest w przypadku, gdy termin rozpoczęcia robót nie jest ustalony. Skala kalendarzowych dni roboczych stosowana jest wtedy, gdy dzieli rozpoczęcia robót jest ustalony w chwili sporządzania harmonogramu, przy czym w skali tej powinny być opuszczone niedziele i święta, w celu uniknięcia przerywania kresek wyrażających przebieg robót, co źle wpłynęłoby na przejrzystość wykresu. Przy sporządzaniu ogólnego harmonogramu budowy należy z góry liczyć się z koniecznością oznaczenia na nim miesięcznej skali kalendarzowej, jako skali najbardziej odpowiadającej potrzebom finansowo-gospodarczym budowy. Skala ta powstaje przez oddzielenie poszczególnych miesięcy roboczych liniami pionowymi o grubości 1/2 mm i przez wpisanie nazw miesięcy w poziomej wolnej rubryce, oddzielającej skalę dzienną dni roboczych od skali dziennej dni kalendarzowych. l) Skrót rozważań o projektowaniu ogólnego harmonogramu budowy przedstawia się następująco: al ustalenie ilości robót, b) wybór metody wykonania robót oraz wybór maszyn, c) ustalenie kolejności i równoczesności wykonania robót, dl obliczenie niezbędnych robotnikodniówek lub maszynodniówek dla każdego rodzaju robót przez podzielenie ilości robót przez normę wydajności dziennej robotnika (zespołu) lub maszyny, e) określenie długości (wielkości) dziennego frontu poszczególnych rodzajów robót, określenie długości dziennego frontu dla poszczególnego robotnika lub maszyny, obliczenie liczby potrzebnych robotników, zespołów łub maszyn przez podzielenie dziennego frontu robót przez dzienny front niezbędny dla poszczególnego robotnika, zespołu lub maszyny, f) obliczenie czasu trwania poszczególnych rodzajów robót przez podzielenie liczby robotniko- lub maszynodniówek przez obliczoną liczbę robotników, zespołów lub maszyn, g) określenie czasu wykonania cało ści robót przez wzajemne powiązanie czasów trwania poszczególnych rodzajów robót. [patrz też: olx gdańsk, finco stal, hurtownia budowlana wrocław ]

Powiązane tematy z artykułem: finco stal hurtownia budowlana wrocław olx gdańsk