Rozmieszczenie zespolów w szachownice

Rozmieszczenie zespołów w szachownicę umożliwia poprowadzenie rurociągów w sposób bardziej zwarty niż przy rozmieszczeniu dwurzędowym, zmniejszając jednocześnie powierzchnię pompowni. Pomiędzy zespołami umieszczonymi w rzędach, napędzanymi silnikami elektrycznymi o niskim napięciu, powinno być przejście nie mniejsze niż 1 m, przy napędzie zaś silnikami wysokiego napięcia – nie mniejsze niż 1,5 m. Odległość między nieruchomymi wystającymi częściami urządzeń nie powinna być mniejsza niż 0,7 m, odległość zaś od, ścian – około 1,25 m. Połączenia zespołów pompowych z rurociągami ssawnym i tłocznym mogą być wykonane według następujących schematów. [przypisy: grunt spoisty lakiernicze, grunt spoisty, olx rzeszów ]

Powiązane tematy z artykułem: farby matrix grunt spoisty olx rzeszów