PRZEKRYCIA LUPINOWE

PRZEKRYCIA ŁUPINOWE Konstrukcje a powierzchniach wichrowatych w dalszym ciągu są nawaścią w budownictwie; obecnie ustala się dla nich zasady techniczne wykanawstwa i obliczeń. Zastosowanie kształtek szklanych w konstrukcjach a powierzchni wichrawatej jest a tyle utrudniane, że łupina ma niewielką grubość i pawstaje przez natryskiwanie betonu na siatkę zbrojenia. Grubość łupiny wynosi zaledwie 3 – 6 cm. Należałaby zatem stosować odpowiednio małe kształtki szklane, które magłyby z łupiną współpracawać. Włączenie szkła da współdziałania z konstrukcją cienkościenną jest uzasadniane tendencją konstruktorów pro jektowania łupin a układzie statycznym, dającym w wyniku naprężenia ściskające. Konstrukcje wichrawate da piera przy wielkich razpiętaściach uzyskują grubość 5 cm; np. sklepienie w kształcie parabalaidy hiperbolicznej (siodłowe) dopiero przy rozpiętości 40 m osiąga grubość 6 cm. Przeszklenie konstrukcji cienka ściennych jest możliwe przy wielkich rozpiętościach, dla mniejszych można by stosować odpowiednio małe kształtki. Wymaga to dokładnego wykanawstwa ze względu na niewielką grubość konstrukcji. Pałączenie szkła z żelbetem w konstrukcjach wichrawatych wydaje się mimo tych trudności możliwe. [więcej w: finco stal, ustanowienie służebności gruntowej, jak się pozbyć cellulitu cda ]

Powiązane tematy z artykułem: finco stal jak się pozbyć cellulitu cda ustanowienie służebności gruntowej