Oprócz prostoliniowego ukladu graficznego, stosowanego przy sporzadzaniu harmonogramów, uzywa sie równiez ukladu o osiach wspólrzednych

Oprócz prostoliniowego układu graficznego, stosowanego przy sporządzaniu harmonogramów, używa się również układu o osiach współrzędnych. Harmonogramy o osiach współrzędnych (zwane również wysokościowymi) stosuje się zazwyczaj gdy: – budowle lub roboty składają się z niewielkiej liczby elementów konstrukcyjnych lub, gdy planowanie organizacji budowli lub robót odbywa się wstępnie. Wykreślanie rzeczywistego przebiegu wykonania robót powinno być wykonywane systematycznie i ma na celu stałe studiowanie postępu robót i znajdowanie w samym ich przebiegu wyjścia z powstających przeszkód i trudności. Kreski oznaczające czas rzeczywistego wykonania wykreśla się powyżej linii czasu projektowanego w odległości 3 mm od górnej linii ograniczającej. Kreski te wykonuje się w druku lub tuszem linią przerywaną w kolorze czarnym o grubości 1 mm, zaś w ołówku linią ciągłą (w dowolnym kolorze). Przerwy w czasie rzeczywistego wykonania robót oznac za się, przy czym powody przerw powinny być oznaczone umówionymi symbolami, jak np. M – brak materiałów, N – brak narzędzi, R – brak robotników, U – uszkodzenia maszyny itd. Bardzo ważne jest, poza samym przebiegiem rzeczywistego wykonania robót, zobrazowanie na wykresie przebiegu robót ilościowego wykonania robót. [hasła pokrewne: olx toruń, hurtownia budowlana wrocław, olx bydgoszcz ]

Powiązane tematy z artykułem: hurtownia budowlana wrocław olx bydgoszcz olx toruń