Liczba robotników lub maszyn mniejsza od obliczonej w powyzszy sposób spowoduje zbedne przedluzenie czasu trwania robót, a przez to ich podrozenie (powiekszenie kosztów ogólnych budowy)

Liczba robotników lub maszyn mniejsza od obliczonej w powyższy sposób spowoduje zbędne przedłużenie czasu trwania robót, a przez to ich podrożenie (powiększenie kosztów ogólnych budowy). Większa liczba robotników lub maszyn spowoduje niewykonanie norm wydajności zarówno przez robotników jak i maszyny, a przez to wywoła podrożenie robót. Jako przykład określania liczby robotników na przyjętym froncie robót podaje się obliczenie liczby murarzy przy budowie obiektu o konstrukcji murowej . Długość dziennego frontu robót wynosi 225 : 3. = 75 m. Norma czasu murarza na wymurowanie l mS ściany z cegły na zaprawie wapiennej przy grubości wynoszącej 2 cegły wynosi 2,67 godz. f. Znając ogólną liczbę robotnikodniówek lub maszynodniówek niezbędną do wykonania poszczególnych rodzajów robót oraz liczbę robotników lub maszyn, które powinny być postawione na znajdującym się do dyspozycji dziennym froncie robót, łatwo można obliczyć czas wykonania poszczególnych rodzajów robót. Obliczenia dokonamy mianowicie przez podzielenie liczby robotnikodniówek lub maszynodniówek przez liczbę robotników lub maszyn. g. Po obliczeniu czasu trwania poszczególnych rodzajów robót możemy poprzez właściwe powiązanie tych robót w czasie określić ogólny czas trwania całości budowy. [podobne: olx meble, tapety zachód słońca, ustanowienie służebności gruntowej ]

Powiązane tematy z artykułem: olx meble tapety zachód słońca ustanowienie służebności gruntowej