Koagulacja

Zbiornik do lateksu o pojemności 30 m3, zaopatrzony jest w poziome mieszadło zapobiegające osiadaniu fenylo-f-naftyloaminy. Żadnych mieszanek z lateksu nie sporządza się. Po opuszczeniu ostatniego reaktora materiał jest jednorodny, własności zaś jego – jednolite. Koagulacja. W oddziale koagulacji znajdują się trzy pionowe zbiorniki, o pojemności 30 m3 każdy. Zbiorniki te znajdują się poza budynkiem, są jednak izolowane, aby zapobiec zamarzaniu. Zastosowanie trzech zbiorników ma na celu zapobieżenie zakłóceniom w biegu produkcji w wypadku, gdyby nastąpiły przerwy w produkcji czy to w oddziale polimeryzacji, czy to w oddziale koagulacji. Lateks doprowadza się i odprowadza ze zbiornika w sposób ciągły, przy czym nie sporządza się żadnych mieszanek lateksu. Koagulację przeprowadza się w przewodzie wykonanym z polichlorku winylu (Igelit). Aparatura do polimeryzacji znajduje się tuż nad tablicą kontrolną. W celu przeprowadzenia koagulacji lateksu miesza się go dwustopniowo z trzema kolejno dodawanymi substancjami. [patrz też: kwiaty ludowe , olx katowice , olx toruń ]

Powiązane tematy z artykułem: kwiaty ludowe olx katowice olx toruń