Istnieja w tym wzgledzie liczne rozwiazania

Istnieją w tym względzie liczne rozwiązania. Spośród nich, wg autora, najprostszym rozwiązaniem, najbardziej nadającym się do celów budowlanych, a przede wszystkim najbardziej przejrzystym, jest zastosowanie metody Gantta z pewnymi zmianami, dostosowanymi do specyficznego układu ogólnego harmonogramu budowy. Jak wiadomo, jedną z zasad wykresu Gantta jest, że długość odcinka wyrażającego czas oznacza również ilość produkcji, która w tym czasie ma być wykonana. Ponieważ jednak ogólne ilości produkcji podane są w zestawieniu analitycznym, nie potrzeba ich wpisywać w ostatniej kolumnie czasu, jak to czynił Gantt. Jeśli przewiduje się w ogólnym harmonogramie budowy, że projektowany przebieg produkcji budowlanej w ramach poszczególnych rodzajów robót odbywać się będzie równomiernie, nie czyni się żadnych znaków na kreskach oznaczających przebieg robót w czasie. Kreska pozbawiona jakichkolwiek napisów i oznacza równomierny przebieg robót, pod obnie jak przebieg wyrażony w % sumowanych. W przypadku, gdy nie można poszczególnych robót realizować w sposób równomierny, tę nierównomierność należy wykazać przez wpisanie ponad projektowaną kreską czasu – przewidzianych, nierównomiernych przebiegów wykonania, uwidocznionych w sumowanych % ilości robót . [więcej w: grunt spoisty, styrodur a styropian, hurtownia hydrauliczna kielce ]

Powiązane tematy z artykułem: grunt spoisty hurtownia hydrauliczna kielce styrodur a styropian