Harmonogramy wykazujace takie negatywne z punktu widzenia organizacyjnego cechy musza ulegac tzw. przeksztalceniom

Harmonogramy wykazujące takie negatywne z punktu widzenia organizacyjnego cechy muszą ulegać tzw. przekształceniom. Przekształcanie ogólnych harmonogramów budowy polega na takim wzajemnym przesunięciu w czasie pewnych rodzajów robót lub takiej zmianie dziennej produkcji tych robót, aby wymienione wyżej warunki racjonalnej organizacji budowy były możliwie zachowane. Dlatego też, zdaniem autora, zatwierdzenie ogólnego harmonogramu budowy może nastąpić dopiero po sporządzeniu na jego podstawie wykresów sprawdzających, w postaci harmonogramów zatrudnienia rzemieślników głównych specjalności lub pracy zasadniczych maszyn. W ten sposób przekształcanie harmonogramów odpowiada znanemu w metodach sieciowych wyrównywaniu zasobów (jak również zużycia materiałów). Obowiązek sporządzania, przy ogólnych harmonogramach budowy, harmonogramów zatrudnienia robotników głównych specjalności lub zasadniczych maszyn stanowi kryterium, na podstawie którego oce nia się obiektywnie, a równocześnie automatycznie, wartość zaprojektowanego harmonogramu budowy. Będzie on probierzem postępowania zarówno dla samego projektanta harmonogramu, jak i dla organu zatwierdzającego, eliminując te opracowania, które na skutek prymitywizmu metod i środków stosowanych do projektowania ogólnych harmonogramów budowy unikały dotychczas krytyki. Natomiast spotykane często w praktyce zastępowanie harmonogramów zatrudnienia głównych specjalności roboczych lub zasadniczych maszyn harmonogramami ogólnego zatrudnienia przedstawiającymi ilości robotników wszystkich specjalności nie świadczy bezpośrednio o racjonalnym zaprojektowaniu ogólnego harmonogramu budowy. [przypisy: olx olsztyn, tapety zachód słońca, brzuch architekta ]

Powiązane tematy z artykułem: brzuch architekta olx olsztyn tapety zachód słońca