aparatura do odwadniania Buny S3

Wychodzący materiał zawiera 48-52% Buny S3. Przechodzi on następnie do suszarki mającej siedemnaście stref w części gorącej oraz dwie strefy w części zimnej; suszenie odbywa się za pomocą gorącego :powietrza. W górnej części suszarki utrzymana jest temperatura w granicach od 115 -do 117°C, w środku suszarki 1100C, w dolnej zaś części suszarki 105°C. Otrzymane arkusze chłodzi się w zimnej części suszarki do temperatury 30°C, po czym posypuje się talkiem i zwija w bele wagi 100 kg. W zakładach tych znajduje się jeszcze inna aparatura do odwadniania Buny S3; . arkusze z maszyny Foudriniera rozdrabnia się za pomocą holendra; rozdrobniony, wilgotny materiał przechodzi z kolei do prasy hydraulicznej, gdzie pod ciśnieniem następuje oddzielenie wody. Materiał wchodzący do prasy zawiera 66010 wody oraz 33% Buny S3, materiał opuszczający prasę zawiera już tylko 25% wody. Po powtórnym rozdrobnieniu Buny S3 w holendrze przechodzi ona do suszarki ciągłej o długości 37 m, szerokości 3 m i wysokości 3 m; suszenie odbywa się za pomocą ogrzanego powietrza przechodzącego przez materiał przesuwany. na transporterze sitowym. Temperaturę suszarki utrzymuje się na wysokości 75°C. W ostatniej strefie suszarki materiał ochładza się do temperatury 35°C powietrzem o temperaturze 20°C. [patrz też: hurtownia budowlana wrocław , hurtownia budowlana wrocław cyrkulacyjna , grunt spoisty  ]

Powiązane tematy z artykułem: domowe stacje uzdatniania wody grunt spoisty hurtownia budowlana wrocław