Zawartosc wilgoci w produkcie opuszczajacym suszarke wynosi ponizej 0,5%.

Zawartość wilgoci w produkcie opuszczającym suszarkę wynosi poniżej 0,5%. Produkcja Buny w innej z fabryk (6) odbywała się w podobny sposób. Produkowano tam cztery typy Buny: Bunę S, Bunę SS, Bunę SR oraz Bunę Sa. Polimeryzację prowadzono w sposób ciągły w dziewięciu zespołach, z których każdy składał się z sześciu reaktorów. Mieszanina przechodziła w sposób ciągły przez pięć reaktorów, reaktor zaś szósty trzymany był w rezerwie. Temperatura reaktorów wynosiła 45°C, a czas reakcji, 30 godzin, przy czym uzyskiwano konwersję 60010. Przy produkcji Buny SR w ostatnim polimeryzatorze utrzymywano temperaturę 80 -+- 90°C uzyskując 96010 konwersji. Produkcja wynosiła około 1 tony na godzinę. Buna Sa iN porównaniu z Buną S Produkcja Buny metodą ciągłą Spośród jej wielu zalet należy wymienić lepszą zdolność mieszania się, mniejsze zużycie energii, lepszą przyczepność oraz przyleganie; poza tym produkty wulkanizacji wykazują zupełnie zadowalające własności. Buna Sa w porównaniu z Buną S jest znacznie miększa; liczba Defo Buny S wynosi 4300, a Buny Sa – 3000. Bunę S oraz Bunę Sa otrzymano również w postaci lateksów. Lateks Buny S, znajdujący się w handlu pod nazwą Igetex S, produkuje się w dwóch gatunkach: o zawartości 35010 oraz 45/o substancji stałej. Igetex SS jest lateksem otrzymywanym przez kopolimeryzację 57 części wagowych butadienu i 43 części wagowych styrenu o zawartości 45010 substancji stałej. [hasła pokrewne: olx rzeszów , farby matrix , olx kielce ]

Powiązane tematy z artykułem: farby matrix olx kielce olx rzeszów