Wymiarowanie zeberek oraz zbrojenie

Wymiarowanie żeberek oraz zbrojenie przeprowadza się jak dla ustroju żelbetowego bądź na podstawie teorii odkształceń plastycznych, bądź na podstawie teorii klasycznej. Tak zaprojektowane płyty szkłożelbetowe, a właściwie żeberkowe z wypełnieniem mogą mieć wymiary 2 X 2 m. Zeberka krzyżowo zbrojone betonowe po ułożeniu płytek szklanych lub kształtek w polach między zbro jeniem są właściwą konstrukcją szkłożelbetową. Kształtki szklane powinny mieć -boki żłobkowane w celu zwiększenia przyczepności do betonu. W ustroju tym zarówno szkło, jak i beton przenoszą naprężenia ściskające, występujące przy zginaniu. Ustroje takie ze względu na szkło, którego powierzchnia stanowi większą część przekroju, w którym rozkład naprężeń podlega prawu Hookea, a powierzchnia stanowi większą część przekroju, oblicza się według teorii klasycznej (wg wzoru podanego wyżej). [więcej w: domowe stacje uzdatniania wody, jak się pozbyć cellulitu cda, finco stal ]

Powiązane tematy z artykułem: domowe stacje uzdatniania wody finco stal jak się pozbyć cellulitu cda