Wspomniana nierównomiernosc mozna wyrazic równiez przez sumowane ilosci robót wyrazone liczbami bezwzglednymi


Wspomnianą nierównomierność można wyrazić również przez sumowane ilości robót wyrażone liczbami bezwzględnymi . Wreszcie jako zasadę, ściśle związaną z przedstawioną metodą projektowania ogólnego harmonogramu budowy, przyjmuje się, że ponad kreskami oznaczającymi czas rzeczywistego wykonania należy podawać w regularnych, ustalonych z góry terminach, sumy wykonanych od początku poszczególnych rodzajów robót, wyrażone w procentach, bądź w liczbach bezwzględnych. Większe rozbieżności między rzeczywistym postępem robót a projektowanym powinny być wyjaśnione przez kierownika robót, a przyczyny tych rozbieżności odpowiednio opisane. Stosując do ogólnego harmonogramu budowy sposób graficzny, zachowuje się pełną przejrzystość harmonogramu nie tylko wówczas, gdy wykreślone są na nim tylko linie projektowane, lecz także i wtedy, gdy uwidocznione będą również wszystkie linie rzeczywistego przebiegu robót. [podobne: dzianina dresówka próżniowa, dzianina dresówka, kołki sprężyste ]

Powiązane tematy z artykułem: blachodachówka gontopodobna dzianina dresówka kołki sprężyste