Uklad ten wyróznia sie tym, ze przebieg kresek jest przekatny liczac od górnego lewego rogu graficznej czesci harmonogramu do dolnego prawego rogu

Układ ten wyróżnia się tym, że przebieg kresek jest przekątny licząc od górnego lewego rogu graficznej części harmonogramu do dolnego prawego rogu. Następnym podstawowym warunkiem, którego należy przestrzegać przy ustalaniu kolejności robót, jest równoczesność wykonywania jak największej ilości robót. Jest to najlepszy sposób skrócenia ogólnego czasu trwania robót. Należy przy tym ściśle przestrzegać zasady wzajemnego nieprzeszkadzania sobie w wykonywaniu robót oraz zasady bezpieczeństwa zatrudnionych przy nich pracowników, np. przy równoczesnej budowie stropu i położonego pod nim podłoża betonowego. Zaprojektowanie jak największej równoczesności robót jest tak dla szybkości wykonania budowy istotne, że ogólny harmonogram budowy powinien być na tę okoliczność specjalnie badany poprzez przyłożenie pionowe linii prostopadle do skali czasu i obliczenie liczby przecięć tej linii z kreskami obrazującymi poszczególne czynności, odpowi adającej liczbie czynności wykonywanych równocześnie w określonym terminie. W końcu podkreślić należy, że szczególnie korzystne rezultaty znacznej równoczesności robót daje stosowanie metody pracy równomiernej. d. Gdy ilości, metody i kolejność robót są ustalone, należy przejść do określenia pracochłonności robót, tj. ilości robotnikodniówek (robotnikozmian) względnie maszynodniówek (maszynozmian) niezbędnych do wykonania poszczególnych rodzajów robót. Liczby robotnikodniówek lub maszynodniówek niezbędne do wykonania poszczególnych rodzajów robót stanowią bazę wyjściową do późniejszego określenia czasu ich wykonania, a w następstwie i ogólnego czasu trwania całej budowy. [więcej w: olx rzeszów, grunt spoisty, grunt spoisty hydrauliczne ]

Powiązane tematy z artykułem: grunt spoisty olx rzeszów ustanowienie służebności gruntowej