Liczba robotników lub maszyn mniejsza od obliczonej w powyzszy sposób spowoduje zbedne przedluzenie czasu trwania robót, a przez to ich podrozenie (powiekszenie kosztów ogólnych budowy)

Liczba robotników lub maszyn mniejsza od obliczonej w powyższy sposób spowoduje zbędne przedłużenie czasu trwania robót, a przez to ich podrożenie (powiększenie kosztów ogólnych budowy). Większa liczba robotników lub maszyn spowoduje niewykonanie norm wydajności zarówno przez robotników jak i maszyny, a przez to wywoła podrożenie robót. Jako przykład określania liczby robotników na przyjętym froncie robót podaje się obliczenie liczby murarzy przy budowie obiektu o konstrukcji murowej . Długość dziennego frontu robót wynosi 225 : 3. = 75 m. Continue reading „Liczba robotników lub maszyn mniejsza od obliczonej w powyzszy sposób spowoduje zbedne przedluzenie czasu trwania robót, a przez to ich podrozenie (powiekszenie kosztów ogólnych budowy)”

Norma wydajnosci natomiast okresla ilosc produkcji wzglednie robót, jaka robotnik lub maszyna wykonuje w jednostce czasu

Norma wydajności natomiast określa ilość produkcji względnie robót, jaką robotnik lub maszyna wykonuje w jednostce czasu. Taką jednostką czasu stosowaną w planowaniu organizacyjnym budowy jest najczęściej ośmiogodzinny dzień pracy, względnie 8-godzinna zmiana robocza. Na przykład przy normie czasu wykonania pewnej jednostki roboty wynoszącej 0,5 godz. norma wydajności dziennej robotnika wyniesie O~5= 16 jednostek pracy Dzieląc przeznaczone do wykonania ilości robót przez odpowiednie normy wydajności dziennej robotnika, otrzymuje się liczby robotnikodniówek niezbędne do wykonania tych robót. Podobnie należy postępować przy zmechanizowanym wykonaniu robót. Continue reading „Norma wydajnosci natomiast okresla ilosc produkcji wzglednie robót, jaka robotnik lub maszyna wykonuje w jednostce czasu”

Praca na dwie lub trzy zmiany znajduje swój wyraz równiez w zestawieniu analitycznym

Praca na dwie lub trzy zmiany znajduje swój wyraz również w zestawieniu analitycznym. Zestawienie to opracowuje się na podstawie danych całodziennych, podawanych z reguły bez nawiasów. Natomiast wszelkie dane, dotyczące poszczególnych zmian roboczych, gdy liczba ich wynosi dwie lub trzy dziennie, podaje się w zestawieniu analitycznym w nawiasach. Takie oznaczenia zastosowano również w przykładzie ogólnego harmonogramu budowy , gdzie np. w kolumnie odnoszącej się do harmonogramu podano liczbę maszyn (koparek) zarówno w stosunku do jednej zmiany, jak i do całego dnia (2 zmiany) – 1 sztukę. Continue reading „Praca na dwie lub trzy zmiany znajduje swój wyraz równiez w zestawieniu analitycznym”

Ze swiata architektury – Światowy Festiwal Architektury 2012

Teraz, po raz piąty, Światowy Festiwal Architektury przenosi się z Hiszpanii do Singapuru (3-5 października).
A w tym roku z przyjemnością ogłaszamy Blogu jako partnera medialnego i jako część jury! Imponująca architektonicznie impreza obejmuje nagrody i galerię festiwalową, zawierającą ponad 700 zgłoszeń z całego świata w 30 kategoriach, wraz z prezentacjami na żywo od finalistów, seminarium i keynotes z renomowanymi międzynarodowymi architektami.
W tych i innych działaniach (pełne podsumowanie) będziesz mógł wymieniać się pomysłami z ponad 2000 architektami reprezentującymi ponad 65 krajów, poszerzając swoje horyzonty i swoją książkę kontaktów.
Dowiedz się więcej o stawkach konferencyjnych i szczegółach dotyczących przesyłania projektów.
Więcej szczegółów na temat WAF po przerwie. Continue reading „Ze swiata architektury – Światowy Festiwal Architektury 2012”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Zwycięski projekt National Mall na Union Square / Gustafson Guthrie Nichol + Davis Brody Bond

Widok z balkonu US Capitol Speaker – dzięki uprzejmości GGN,.
Architekci krajobrazu Methanoia z siedzibą w Seattle Gustafson Guthrie Nichol (GGN) i nowojorscy architekci Davis Brody Bond (DBB) zostali ostatnio wybrani jako zwycięzcy konkursu National Mall Design Competition na Union Square.
Zorganizowane przez Trust for the National Mall jury składające się z ośmiu cenionych profesjonalistów wybrało zespół projektowy dla każdego z trzech projektów przebudowy National Mall w trzech etapach.
Zwycięski projekt został oceniony pod względem elastyczności, trwałości i kreatywności ich projektu oraz tego, jak dobrze odzwierciedla ustalone wizje i wpływy projektowe tego historycznego otoczenia.
Więcej zdjęć i architektów. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – Zwycięski projekt National Mall na Union Square / Gustafson Guthrie Nichol + Davis Brody Bond”

Architektura: Pawilon Tematyczny Soma otwiera się jutro!

Dzięki uprzejmości soma Zaprojektowany przez austriackie biuro architektoniczne soma na EXPO 2012, pawilon tematyczny nazwany One Ocean będzie świętował jego wielki otwarcie jutro (11 maja) w Yeosu w Korei Południowej.
Odkąd zdobył pierwszą nagrodę w otwartym międzynarodowym konkursie w 2009 roku, One Ocean przyciągnął uwagę społeczności międzynarodowej dzięki swojej podobnej do skrzeli kinetycznej fasadzie i zrównoważonemu projektowi klimatu.
Kontynuuj czytanie po przerwie, aby uzyskać więcej zdjęć i informacji.
Głównym zamysłem projektu było ujęcie tematu Żywy ocean i wybrzeże Expo i przekształcenie go w wielowarstwowe doświadczenie architektoniczne.
Dlatego agenda programu Expo, a mianowicie odpowiedzialne wykorzystanie zasobów naturalnych, nie była reprezentowana wizualnie, ale faktycznie wbudowana w budynek. Continue reading „Architektura: Pawilon Tematyczny Soma otwiera się jutro!”