Zespoly pomp skladaja sie z kilku lub kilkunastu pomp

Zespoły pomp składają się z kilku lub kilkunastu pomp o tak dobranych wydajnościach i wysokościach podnoszenia, by pokrycie zmiennego zapotrzebowania wody odbywało się przy jednoczesnej współpracy pewnej liczby pomp w warunkach ich maksymalnej sprawności . Wówczas urządzenia sterujące i regulujące powodują jednoczesną zmianę warunków pracy tych pomp. Sterowanie układów pompowych może odbywać się ręcznie lub automatycznie. Przy sterowaniu ręcznym osiągnięcie prawidłowej pracy zespołu pomp zależy od umiejętności, sumienności i szybkości reakcji personelu obsługującego pompownię (stację pomp). Sterowanie ręczne połączone jest niejednokrotnie z dużym wysiłkiem fizycznym, np. Continue reading „Zespoly pomp skladaja sie z kilku lub kilkunastu pomp”

Wodowskaz tego typu opiera sie na systemie liczby impulsów

Typowe zdalne przyrządy pomiarowe, kontrolne i sygnalizacyjne Jednym z najstarszych przyrządów wskazujących zdalnie stany wody W zbiornikach otwartych jest zdalny wodowskaz R. Bosetui (1892) . Zmiana położenia zwierciadła wody w zbiorniku o 10 cm powoduje zmianę położenia pływaka. Wskutek czego nadajnik wysyła impuls jednym z dwu przewodów w zależności od tego czy poziom wody podnosi się czy spada. Impuls ten powoduje w odbiorniku działanie jednego z dwu elektromagnesów i przesunięcie wskazówki w jednym lub drugim kierunku. Continue reading „Wodowskaz tego typu opiera sie na systemie liczby impulsów”

Dzielac dlugosc ogólnego frontu robót na dzialce przez dlugosc frontu niezbednego dla kazdego robotnika (zespolu roboczego) lub maszyny, latwo okreslic liczbe robotników

Wiadomo, że przy każdym rodzaju robót istnieją fronty robót niezbędne dla poszczególnego robotnika (zespołu roboczego) lub maszyny, o takiej wielkości, by robotnik (zespół roboczy) lub maszyna mogli swą dzienną pracę wykonać całkowicie i bez przeszkadzania sobie. Na przykład dla murarza indywidualnego takim koniecznym dziennym frontem robót będzie odcinek muru grubości 0,51 m, o długości np. 3,5 m i wysokości 1,0 m; dla kopacza takim właściwym frontem robót przy wykonywaniu rowów fundamentowych o szerokości 1,2 m będzie np. odcinek o długości 3,0-3,5 m itd. W ten sposób można obliczyć długość względnie wielkość dziennego frontu robót dla poszczególnych robotników, zespołów roboczych lub maszyn, wychodząc z założenia dziennych norm wydajności. Continue reading „Dzielac dlugosc ogólnego frontu robót na dzialce przez dlugosc frontu niezbednego dla kazdego robotnika (zespolu roboczego) lub maszyny, latwo okreslic liczbe robotników”

Praca na dwie lub trzy zmiany znajduje swój wyraz równiez w zestawieniu analitycznym

Praca na dwie lub trzy zmiany znajduje swój wyraz również w zestawieniu analitycznym. Zestawienie to opracowuje się na podstawie danych całodziennych, podawanych z reguły bez nawiasów. Natomiast wszelkie dane, dotyczące poszczególnych zmian roboczych, gdy liczba ich wynosi dwie lub trzy dziennie, podaje się w zestawieniu analitycznym w nawiasach. Takie oznaczenia zastosowano również w przykładzie ogólnego harmonogramu budowy , gdzie np. w kolumnie odnoszącej się do harmonogramu podano liczbę maszyn (koparek) zarówno w stosunku do jednej zmiany, jak i do całego dnia (2 zmiany) – 1 sztukę. Continue reading „Praca na dwie lub trzy zmiany znajduje swój wyraz równiez w zestawieniu analitycznym”

Istnieja w tym wzgledzie liczne rozwiazania

Istnieją w tym względzie liczne rozwiązania. Spośród nich, wg autora, najprostszym rozwiązaniem, najbardziej nadającym się do celów budowlanych, a przede wszystkim najbardziej przejrzystym, jest zastosowanie metody Gantta z pewnymi zmianami, dostosowanymi do specyficznego układu ogólnego harmonogramu budowy. Jak wiadomo, jedną z zasad wykresu Gantta jest, że długość odcinka wyrażającego czas oznacza również ilość produkcji, która w tym czasie ma być wykonana. Ponieważ jednak ogólne ilości produkcji podane są w zestawieniu analitycznym, nie potrzeba ich wpisywać w ostatniej kolumnie czasu, jak to czynił Gantt. Jeśli przewiduje się w ogólnym harmonogramie budowy, że projektowany przebieg produkcji budowlanej w ramach poszczególnych rodzajów robót odbywać się będzie równomiernie, nie czyni się żadnych znaków na kreskach oznaczających przebieg robót w czasie. Continue reading „Istnieja w tym wzgledzie liczne rozwiazania”

Nowoczesna architektura : Blueseed, The Pirate Ship of Silicon Valley

Jedno ze statków koncepcyjnych dla Blueseed, The Blueseed Hive 2.
W mojej ostatniej redakcji, napisałem, że przyszłe Doliny Krzemowe na świecie będą w naszych miastach.
Muszę jednak przyznać, że nigdy nie myślałem o tym, że są na naszych morzach.
Taki jest pomysł Blueseed, pływającego inkubatora rozruchowego znajdującego się 12 mil od brzegu Doliny, na wodach międzynarodowych.
Chcąc zaspokoić międzynarodową publiczność (aby mogli przeprowadzić skomplikowany proces wizowy), badanie Blueseed sugeruje, że przedsięwzięcie to jest najbardziej atrakcyjne ze względu na jego potencjał do stworzenia niesamowitej przestrzeni startowej i technologicznej. Continue reading „Nowoczesna architektura : Blueseed, The Pirate Ship of Silicon Valley”

Ze swiata architektury – Światowy Festiwal Architektury 2012

Teraz, po raz piąty, Światowy Festiwal Architektury przenosi się z Hiszpanii do Singapuru (3-5 października).
A w tym roku z przyjemnością ogłaszamy Blogu jako partnera medialnego i jako część jury! Imponująca architektonicznie impreza obejmuje nagrody i galerię festiwalową, zawierającą ponad 700 zgłoszeń z całego świata w 30 kategoriach, wraz z prezentacjami na żywo od finalistów, seminarium i keynotes z renomowanymi międzynarodowymi architektami.
W tych i innych działaniach (pełne podsumowanie) będziesz mógł wymieniać się pomysłami z ponad 2000 architektami reprezentującymi ponad 65 krajów, poszerzając swoje horyzonty i swoją książkę kontaktów.
Dowiedz się więcej o stawkach konferencyjnych i szczegółach dotyczących przesyłania projektów.
Więcej szczegółów na temat WAF po przerwie. Continue reading „Ze swiata architektury – Światowy Festiwal Architektury 2012”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Centrum Edukacji Dorosłych / CEBRA

Duńska firma CEBRA, CEBRA, otrzymała niedawno pierwszą nagrodę za swoje nowe centrum edukacyjne w Odense.
Budynek bada, jak zakrzywione formy mogą przenikać i zdefiniować prostoliniowe ograniczenia budynku szkoły o powierzchni 134,550 m2.
Miękkie poziomy zakrzywienia otwierają się poniżej podłogi i zapewniają mieszanie wizualnych i słuchowych doświadczeń w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.
Co więcej, takie poziomy zapewniają elastyczne środowisko uczenia się, w którym.
Człowiek jest umieszczony w centrum.. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – Centrum Edukacji Dorosłych / CEBRA”

Architektura: Pawilon Tematyczny Soma otwiera się jutro!

Dzięki uprzejmości soma Zaprojektowany przez austriackie biuro architektoniczne soma na EXPO 2012, pawilon tematyczny nazwany One Ocean będzie świętował jego wielki otwarcie jutro (11 maja) w Yeosu w Korei Południowej.
Odkąd zdobył pierwszą nagrodę w otwartym międzynarodowym konkursie w 2009 roku, One Ocean przyciągnął uwagę społeczności międzynarodowej dzięki swojej podobnej do skrzeli kinetycznej fasadzie i zrównoważonemu projektowi klimatu.
Kontynuuj czytanie po przerwie, aby uzyskać więcej zdjęć i informacji.
Głównym zamysłem projektu było ujęcie tematu Żywy ocean i wybrzeże Expo i przekształcenie go w wielowarstwowe doświadczenie architektoniczne.
Dlatego agenda programu Expo, a mianowicie odpowiedzialne wykorzystanie zasobów naturalnych, nie była reprezentowana wizualnie, ale faktycznie wbudowana w budynek. Continue reading „Architektura: Pawilon Tematyczny Soma otwiera się jutro!”