Zawartosc wilgoci w produkcie opuszczajacym suszarke wynosi ponizej 0,5%.

Zawartość wilgoci w produkcie opuszczającym suszarkę wynosi poniżej 0,5%. Produkcja Buny w innej z fabryk (6) odbywała się w podobny sposób. Produkowano tam cztery typy Buny: Bunę S, Bunę SS, Bunę SR oraz Bunę Sa. Polimeryzację prowadzono w sposób ciągły w dziewięciu zespołach, z których każdy składał się z sześciu reaktorów. Mieszanina przechodziła w sposób ciągły przez pięć reaktorów, reaktor zaś szósty trzymany był w rezerwie. Continue reading „Zawartosc wilgoci w produkcie opuszczajacym suszarke wynosi ponizej 0,5%.”

Korezina

Korezina. Jest to materiał stosowany jako dodatek do mieszanek w celu nadania im większej przyczepności. Produkuje się ją z acetylenu oraz trzeciorzędowego p-bu- tylofenolu otrzymywanego z izobutylenu oraz z fenolu. Wpływ Koreziny na przyczepność materiału jest bardzo duży. Według danych niemieckich, gdyby nie było Koreziny, do mieszanek trzeba by dodawać około 15010 kauczuku naturalnego (w szczególności- do mieszanek stosowanych do Wyrobu opon), p-Butylofenol otrzymywano metodą ciągłą w autoklawach wyłożonych porcelaną i zaopatrzonych w mieszadło oraz w płaszcz. Continue reading „Korezina”

Jednakze nawet obnizona wytrzymalosc linek szklanych jest bardzo wysoka

Jednakże nawet obniżona wytrzymałość linek szklanych jest bardzo wysoka. Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń udowodniono, że linkę z plecionych włókien szklanych można obciążyć na rozerwanie powyżej 700 kG/mm2. Wynika z tego, że armatura szklana w elementach sprężonych stanowiłaby ok. 1/3 objętości stali wysokowartościowej o wytrzymałości 230 kG/mm2. Możliwości użycia wyrobów ze szkła do konstrukcji, w miarę wzrostu techniki produkcji szkła, są coraz większe. Continue reading „Jednakze nawet obnizona wytrzymalosc linek szklanych jest bardzo wysoka”

Sterowanie zdalne polega na kierowaniu praca elementu lub pompy z miejsca od nich odleglego

Sterowanie zdalne polega na kierowaniu pracą elementu lub pompy z miejsca od nich odległego. Jeżeli zdalne sterowanie, kontrola i sygnalizacja wszystkich urządzeń jednej lub więcej pompowni są centralnie przeprowadzane z dyspozytorni, to sterowanie nosi nazwę dyspozycyjnego. Zakres treści niniejszego rozdziału obejmuje urządzenia i przyrządy umożliwiające: a) mechanizację pracy układu pompowego i zespołu pomp, b) kontrolę i sygnalizację pracy układu pompowego i zespołu pomp, c) automatyzację pracy układu pompowego i zespołu pomp, d) sterowanie zdalne i dyspozycyjne. Przy projektowaniu przebiegu pracy układu pompowego lub zespołu pomp należy dążyć do ich automatyzacji. Daje ona szereg korzyści, których najważniejszymi są: niezawodność i ciągłość pracy zespołu, zmniejszenie ilości personelu obsługującego, zmniejszenie zapotrzebowania miejsca dla zespołów i pomieszczeń socjalnych, możność maksymalnego wykorzystania mocy urządzeń oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych na skutek natychmiastowej reakcji urządzeń automatycznych. Continue reading „Sterowanie zdalne polega na kierowaniu praca elementu lub pompy z miejsca od nich odleglego”

Uzbrojenie rurociagów

Uzbrojenie rurociągów pozwala na wyłączenie pomp, jednego przewodu ssawnego i jednej studni zbiorczej. W połączeniu trzech zespołów pompujących wodę do dwóch rurociągów tłocznych możemy wyłączyć z pracy jeden zespół oraz jeden przewód tłoczny, gdy naprawiamy zasuwę , lub dwa zespoły i jeden przewód tłoczny, gdy naprawiamy zasuwę Połączenia zapewniające działanie dwóch pomp tłoczących do dwóch przewodów. W wymienionych przypadkach nieczynne pompy są zabezpieczone ponadto zaworami zwrotnymi. c. Osprzęt rurociągów w pompowni Osprzęt rurociągów stanowią następujące urządzenia. Continue reading „Uzbrojenie rurociagów”

Po ustaleniu ilosci robót, które maja byc wykonane, nastepnym zadaniem jest wybór metody wykonania robót

Po ustaleniu ilości robót, które mają być wykonane, następnym zadaniem jest wybór metody wykonania robót. Ta oczywista zasada nie zawsze jest przestrzegana przy projektowaniu ogólnego harmonogramu budowy, a bywa niejednokrotnie, że metodę wykonania ustala się dopiero po sporządzeniu harmonogramu. Decydując się na taki czy inny wybór metody wykonania należy dążyć do ograniczenia pracy ręcznej na rzecz zmechanizowanej, a przy ręcznej do stosowania w najszerszym zakresie mechanizacji (zmechanizowanych narzędzi, urządzeń racjonalizatorskich) oraz do stosowania przy organizowaniu robót systemu brygad (specjalizowanych, kompletowanych itp. ). Przy wyborze metody wykonania należy zabiegać o nieprzerwane i możliwie równomierne zatrudnienie robotników głównych specjalności, o takie zestawienie poszczególnych grup roboczych przy zespołach obiektów, aby po zakończeniu robót danej kategorii na jednej budowie przechodziły one możliwie bez zmiany składu na następną budowę. Continue reading „Po ustaleniu ilosci robót, które maja byc wykonane, nastepnym zadaniem jest wybór metody wykonania robót”

Ze swiata architektury – Prezentacje finalistów Urban Intervention

In-Closure / ABF w konkursie Urban Interventions Design Urban Intervention rzuciło wyzwanie projektantom, aby stworzyli nową wizję środowiskowych, społecznych i ekonomicznych możliwości na terenie dziewięcioakrowego centrum w centrum Seattle Center.
Wzięło w nim udział 107 zespołów multidyscyplinarnych z 24 krajów.
W każdej propozycji wykorzystano historię innowacji i zaangażowanie obywatelskie Seattle, by zainspirować kolejne pokolenie wielkich przestrzeni publicznych.
Teraz trzej pozostali finaliści zaprezentują swoje pomysły na darmowym, publicznym wykładzie w piątek, 11 maja.
Kontynuuj po przerwie, aby dowiedzieć się więcej o wykładzie i trzech najlepszych propozycjach. Continue reading „Ze swiata architektury – Prezentacje finalistów Urban Intervention”

Architektura 21szego wieku : Propozycja National Mall zwycięskiego projektu dla Constitution Gardens / Rogers Marvel Architects + Architektura krajobrazu PWP

Dzięki uprzejmości Rogers Marvel Architects + Architektura krajobrazu PWP Jak wcześniej informowaliśmy, Trust for the National Mall wybrał nowojorską architekturę Rogers Marvel Architekci i architekturę krajobrazu PWP w Kalifornii, aby ponownie wyobrazić Constitution Gardens w Waszyngtonie.
Zespół ten był jednym z trzech zwycięskich zespołów wybranych do przeprojektowania trzech zaniedbanych witryn w National Mall.
Zwycięski projekt Constitution Gardens proponuje przywrócić odnowioną tożsamość tej często pomijanej części National Mall, opierając się na spuściźnie oryginalnego planu z lat 70.
XX wieku i tworząc bujny krajobraz pagórków, ogrodów i lasów z pawilonem z widokiem na jezioro.
Czytaj dalej, aby zobaczyć więcej zdjęć, wideo i architektów. Continue reading „Architektura 21szego wieku : Propozycja National Mall zwycięskiego projektu dla Constitution Gardens / Rogers Marvel Architects + Architektura krajobrazu PWP”

Architektura: George Lucas „Woes rozwoju: Gdy NIMBY przechodzi BANAN

Przez 25 lat George Lucas miał problem.
On był Darth Vader z rozwijającego się imperium zła.
Lub tak mówią jego bogaci kalifornijscy sąsiedzi.
Od 1978 roku, kiedy założył swoją główną siedzibę, Skywalker Ranch, na swojej posiadłości w Dolinie Lucas, Lucas próbował uzyskać plany zatwierdzone dla studia filmowego o powierzchni 300 000 stóp kwadratowych (które, choć masywne, zachowałoby 95% areału i zawierać plany przywrócenia topografii).
Został zablokowany przez swój anty-biznes, NIMBY sąsiadów na każdym kroku. Continue reading „Architektura: George Lucas „Woes rozwoju: Gdy NIMBY przechodzi BANAN”