szklo wspólpracuje z zelbetem

Przy konstrukcjach szkłożelbetowych, w których szkła współpracuje z żelbetem, wskazane jest przyjmawać dla strefy ściskanej średni współczynnik sprężystaści szkła Es i średni współczynnik sprężystości betonu Eb z uwzględnieniem ilości szkła w ogólnej masie konstrukcyjnej, Ze względu na to, że w konstrukcjach szkło żelbetowych szkło w warstwie ściskanej stanowi większą część przekroju oraz, że pracuje ono według odkształceń liniowych, należy obliczać te konstrukcje według teorii klasycznej, przyjmując: bb·Eb + bs·Es gdzie: n – stosunek – współczynnika sprężystości materiału strefy rozciąganej do współczynnika sprężystości materiałów strefy ściskanej, b – cała szerokość oblIczanego pasa konstrukcji, bb – szerokość łączna żeberek, b, – szerokość łączna elementów szklanych w tym pasie, E, – współczynnik sprężystości stali, Eb – współczynnik sprężystości be- tonu, Es – współczynnik sprężystości szkł a. Jak wykazały doświadczenia, konstrukcje szkło żelbetowe nie są słabsze od kon- strukcji pełnej płyty żelbetowej, ponieważ naprężenia w przekroju szkła są prawie proporcjonalne do współczynnika sprężystości, a zatem wydłużenie w danym przekroju w szkle i betonie jest prawie jednakowe. [podobne: olx gdańsk, finco stal, jak się pozbyć cellulitu cda ]

Powiązane tematy z artykułem: finco stal jak się pozbyć cellulitu cda olx gdańsk