Projektowany przebieg robót w ogólnym harmonogramie budowy oznacza sie najczesciej liniami prostymi

Projektowany przebieg robót w ogólnym harmonogramie budowy oznacza się najczęściej liniami prostymi. Jest to sposób najwłaściwszy dla tego rodzaju harmonogramów, najbardziej przejrzysty i wystarczający dla stopnia szczegółowości, jaki przedstawia ogólny harmonogram budowy. Z reguły dla każdego rodzaju robót przeznacza się w ogólnym harmonogramie robót pasek poziomy o szerokości 1 cm. Kreski oznaczające czas projektowany nanosi się w odległości 2 mm od dolnej linii ograniczającej . Kreski te w technice drukarskiej i tuszowej wykreśla się w formie prostych czarnych linii o grubości 2 mm bez jakichkolwiek dodatkowych znaków. Jest to, jeśli chodzi o przejrzystość wykresu, okoliczność nie bez znaczenia. Spotykane często uzupełnianie kresek przebiegu robót pionowymi krótkimi kreskami na początku i na końcu jest zbędne, ponadto powoduje trudności w graficznym oznaczaniu przechodzenia grup roboczych z miejsca na miejsce. Także spotykane niejednokro tnie wypisywanie liczb ponad kreskami przebiegu robót ogólnego harmonogramu budowy, oznaczające czasami liczbę dni wykonywanej roboty, a znowu innym razem liczbę robotników zatrudnionych przy danej robocie – jest zbędne, gdyż wszystkie te dane uwidocznione są w zestawieniu analitycznym, przy czym powtarzanie ich ponad kreskami powoduje zacieranie przejrzystości harmonogramu, czego należy unikać. Jedynie tylko w przypadku, gdy projektowane jest wykonanie pewnych robót na dwie lub trzy zmiany, zachodzi potrzeba oznaczania ich przez napisanie ponad kreską projektowanego przebiegu robót cyfry II lub III, a w przypadku gdy robota częściowo wykonywana jest na dwie lub trzy zmiany, a częściowo na jedną; ogranicza się je krótkimi kreskami pionowymi. [patrz też: olx gdańsk, finco stal, hurtownia budowlana wrocław ]

Powiązane tematy z artykułem: finco stal hurtownia budowlana wrocław olx gdańsk