Prawidlowa kolejnosc robót, która by uwzgledniala w najwiekszej mierze równoczesnosc robót, a przez to szybkosc ich wykonania, nie jest zadaniem latwym

Prawidłowa kolejność robót, która by uwzględniała w największej mierze równoczesność robót, a przez to szybkość ich wykonania, nie jest zadaniem łatwym. Wśród wykonawców istnieją niejednolite poglądy na kolejność robót. Częściowo tłumaczy się to stosowaniem przez różnych fachowców różnych metod pracy, częściowo jednak niedostatecznie jeszcze wyjaśnioną strukturą procesów budowlanych, a w szczególności procesów robót wykończeniowych, nasuwających najwięcej wątpliwości i największą liczbę możliwych kombinacji rozwiązań. Ustalając kolejność poszczególnych robót i termin rozpoczęcia następnej roboty, przed zakończeniem poprzedniej, liczyć się należy z praktyczną stroną tych ustaleń. Przy dążeniu do skrócenia czasu trwania robót czyni się najczęściej błędy polegające na wyodrębnieniu badanej w tym momencie części budowy (elementu budowy), czy też kategorii roboty, tymczasem w praktyce żadna część roboty n ie jest wyodrębniona, lecz każda na początku i na końcu łączy się z innymi. Również w trakcie wykonywania danej roboty styka się ona z innymi, które przez to wywierają na nią wpływ i to wpływ najczęściej hamujący. [więcej w: grunt spoisty hydrauliczne, grunt spoisty, bloczki gipsowe ]

Powiązane tematy z artykułem: bloczki gipsowe grunt spoisty ustanowienie służebności gruntowej