Praca zespolu pomp

W czasie pracy zespołu konieczna jest kontrola prawidłowości jego pracy przez pomiar wielkości podstawowych charakteryzujących pracę zespołu, a w szczególności ciśnienia na ssaniu i tłoczeniu oraz natężenia przepływu przez pampę. Praca zespołu pomp powinna być sprawdzana (kontrolowana) w sposób ciągły, a zespół pamp zabezpieczony przed uszkodzeniem przez wyłączenie w razie przekroczenia parametrów określających dopuszczalne warunki pracy. Jedna pompa nie zawsze może zaspokoić zapotrzebowania wody, zarówno pod względem wydajności jak i wysokości podnoszenia. W takich wypadkach stosuje się zespoły pomp, połączonych z sobą równolegle lub szeregowo. [przypisy: brzuch architekta, domowe stacje uzdatniania wody, olx meble ]

Powiązane tematy z artykułem: brzuch architekta domowe stacje uzdatniania wody olx meble