Praca na dwie lub trzy zmiany znajduje swój wyraz równiez w zestawieniu analitycznym

Praca na dwie lub trzy zmiany znajduje swój wyraz również w zestawieniu analitycznym. Zestawienie to opracowuje się na podstawie danych całodziennych, podawanych z reguły bez nawiasów. Natomiast wszelkie dane, dotyczące poszczególnych zmian roboczych, gdy liczba ich wynosi dwie lub trzy dziennie, podaje się w zestawieniu analitycznym w nawiasach. Takie oznaczenia zastosowano również w przykładzie ogólnego harmonogramu budowy , gdzie np. w kolumnie odnoszącej się do harmonogramu podano liczbę maszyn (koparek) zarówno w stosunku do jednej zmiany, jak i do całego dnia (2 zmiany) – 1 sztukę. Oznacza to, że jedna i ta sama koparka pracuje w ciągu obydwu zmian. Tak samo liczba samochodów w stosunku do jednej zmiany jak i jednego dnia (2 zmian) wynosi sztuk 9. Oznacza to, że te same 9 samochodów pracuje w ciągu obydwu zmian. Natomiast, gdzie przewidziano pracę na dwie zmiany (ręczne wykończenie wykopu zasadniczego i wykop pod ławy fundamentowe) ilość kopaczy na jedną zmianę wynosi 8, a w stosunku dziennym 16, przy czym 8 wpisano w nawiasach, a 16 bez nawiasów. Wreszcie chcąc oznaczyć przejście grupy roboczej bez zmiany składu na inne miejsce, łączymy koniec jednej pracy z początkiem drugiej linią pionową o grubości 1/2 mm. [patrz też: ustanowienie służebności gruntowej, jak się pozbyć cellulitu cda, styrodur a styropian ]

Powiązane tematy z artykułem: jak się pozbyć cellulitu cda styrodur a styropian ustanowienie służebności gruntowej