Po ustaleniu ilosci robót, które maja byc wykonane, nastepnym zadaniem jest wybór metody wykonania robót

Po ustaleniu ilości robót, które mają być wykonane, następnym zadaniem jest wybór metody wykonania robót. Ta oczywista zasada nie zawsze jest przestrzegana przy projektowaniu ogólnego harmonogramu budowy, a bywa niejednokrotnie, że metodę wykonania ustala się dopiero po sporządzeniu harmonogramu. Decydując się na taki czy inny wybór metody wykonania należy dążyć do ograniczenia pracy ręcznej na rzecz zmechanizowanej, a przy ręcznej do stosowania w najszerszym zakresie mechanizacji (zmechanizowanych narzędzi, urządzeń racjonalizatorskich) oraz do stosowania przy organizowaniu robót systemu brygad (specjalizowanych, kompletowanych itp. ). Przy wyborze metody wykonania należy zabiegać o nieprzerwane i możliwie równomierne zatrudnienie robotników głównych specjalności, o takie zestawienie poszczególnych grup roboczych przy zespołach obiektów, aby po zakończeniu robót danej kategorii na jednej budowie przechodziły one możliwie bez zmiany składu na następną budowę. W przypadku obiektów indywidualnych należy stosować podział obiektu na działki obejmujące jednakowe ilości robót zasadniczych, aby także W granicach jednego obiektu grupy robocze, po zakończeniu robót danego rodzaju na jednej działce, przechodziły, możliwie bez zmiany składu, na dalsze działki tego samego obiektu. [przypisy: tapety zachód słońca, olx toruń, olx kielce ]

Powiązane tematy z artykułem: olx kielce olx toruń tapety zachód słońca