Norma wydajnosci natomiast okresla ilosc produkcji wzglednie robót, jaka robotnik lub maszyna wykonuje w jednostce czasu

Norma wydajności natomiast określa ilość produkcji względnie robót, jaką robotnik lub maszyna wykonuje w jednostce czasu. Taką jednostką czasu stosowaną w planowaniu organizacyjnym budowy jest najczęściej ośmiogodzinny dzień pracy, względnie 8-godzinna zmiana robocza. Na przykład przy normie czasu wykonania pewnej jednostki roboty wynoszącej 0,5 godz. norma wydajności dziennej robotnika wyniesie O~5= 16 jednostek pracy Dzieląc przeznaczone do wykonania ilości robót przez odpowiednie normy wydajności dziennej robotnika, otrzymuje się liczby robotnikodniówek niezbędne do wykonania tych robót. Podobnie należy postępować przy zmechanizowanym wykonaniu robót. Dzieląc ilość robót przez normy wydajności dziennej (lub zmiany) maszyn otrzymuje się liczby maszynodniówek (maszynozmian). e. Po ustaleniu liczby robotnikodniówek lub maszynodniówek niezbędnych do wykonania poszczególnych elementów budowy lub rodzajów robót należy z kolei określić liczb ę robotników lub maszyn potrzebnych do wykonania danych robót. [patrz też: olx katowice, jak się pozbyć cellulitu cda, ustanowienie służebności gruntowej ]

Powiązane tematy z artykułem: jak się pozbyć cellulitu cda olx katowice ustanowienie służebności gruntowej