nalezy zapewnic dobry dostep powietrza do rozlozonego materialu oraz utrzymac równomierna temperature

Aby otrzymać jednolity produkt końcowy, należy zapewnić dobry dostęp powietrza do rozłożonego materiału oraz utrzymać równomierną temperaturę. W najnowszych fabrykach stosowane są do tych celów specjalne piece zaopatrzone w odpowiednie urządzenia do doprowadzania sprężonego, ogrzanego powietrza. W niemieckich fabrykach zastosowano ostatnio metodę ciągłą termicznego uplastyczniania oraz termiczne uplastycznianie w autoklawie. ) Termiczne uplastycznianie (niem. Abbau – odbudowa, ang. – Thermal degradation) polega na przeprowadzeniu częściowej depolimeryzacji połączonej ze skróceniem łańcucha cząsteczki. Podczas termicznego uplastyczniania w auteklawie skrawki Buny S wielkości mm układa się w stosy na tacach i ogrzewa do temperatury 135°C w ciągu 45 minut pod ciśnieniem 5 at. Metoda ciągła termicznego uplastyczniania polega na przepuszczaniu materiału mi transporterach taśmowych przez tunel ogrzany do temperatury 1400C w czasie około 35 minut. Buna poddana powyższemu procesowi nabiera własności plastycznych umożliwiających sporządzanie mieszanek bez większych trudności. Materiał dostarczany producentom wyrobów gumowych posiada liczbę Defo wahającą się w granicach od 3000 do 5000. Po termicznym uplastycznieniu jego liczba Defo wynosi od 700 do 1000. Materiał ten stosuje się do sporządzania mieszanek. [przypisy: kwiaty ludowe , olx katowice , olx toruń ]

Powiązane tematy z artykułem: kwiaty ludowe olx katowice olx toruń