Metoda graficzna sama dziala organizujaco i sama „podsuwa” niejako rozwiazania najbardziej racjonalne

Metoda graficzna sama działa organizująco i sama podsuwa niejako rozwiązania najbardziej racjonalne. Podkreślić należy, że charakterystyczną cechą procesów budowlanych jest znaczna ilość czynności składowych, dlatego też zharmonizowanie ich co do czasu i miejsca jest niełatwe, tym bardziej jeszcze, że miejsca procesów produkcyjnych budowlanych ulegają ciągłym zmianom. Ta ostatnia okoliczność stanowi niemałe utrudnienie w projektowaniu harmonogramów budowy w porównaniu z harmonogramami produkcji fabrycznej, odbywającej się w przeważającej większości na stanowiskach stałych. Podstawowym harmonogramem budowlanym jest ogólny harmonogram budowy. P ROJEKTOWANIE OGÓLNYCH HARMONOGRAMÓW BUDOWY Ogólny harmonogram budowy stanowi graficzne przedstawienie przebiegu całości budowy. Ogólny harmonogram budowy jest podstawą do planowania i organizacji budowy, dlatego do jego racjonalnego zaprojektowania należy przywiązywać szczególną wagę. W przypadku niewłaściwego lub nie dość dokładnego sporządzenia tego harmonogramu, wszystkie harmonogramy pochodne byłyby obciążone błędami i wadami harmonogramu zasadniczego. Zasadniczą cechą ogólnego harmonogramu budowy jest jego podział na trzy wyodrębnione obowiązkowe składniki: -zestawienie analityczne, przedstawiające obliczenie podstawowych elementów organizacji budowy, – graficzny przebieg robót we właściwej skali czasu, – wykresy sprawdzające jako harmonogramy robocizny głównych specjalności robotników lub maszyn. [patrz też: domowe stacje uzdatniania wody, grunt spoisty, odwierty pod grunt spoisty ciepła ]

Powiązane tematy z artykułem: domowe stacje uzdatniania wody grunt spoisty olx meble