Korezina

Korezina. Jest to materiał stosowany jako dodatek do mieszanek w celu nadania im większej przyczepności. Produkuje się ją z acetylenu oraz trzeciorzędowego p-bu- tylofenolu otrzymywanego z izobutylenu oraz z fenolu. Wpływ Koreziny na przyczepność materiału jest bardzo duży. Według danych niemieckich, gdyby nie było Koreziny, do mieszanek trzeba by dodawać około 15010 kauczuku naturalnego (w szczególności- do mieszanek stosowanych do Wyrobu opon), p-Butylofenol otrzymywano metodą ciągłą w autoklawach wyłożonych porcelaną i zaopatrzonych w mieszadło oraz w płaszcz. Do reaktora wprowadzano w sposób ciągły izobutylen oraz fenol i bezwodny chlorek glinowy w stosunku mol na mol; reakcję prowadzono w temperaturze 500C pod ciśnieniem 5 at. Produkt reakcji odbierano (również w sposób ciągły) przez odpływ znajdujący się w dnie reaktora, po czym zobojętnianego, przemywano oraz dekantowano, a następnie poddawano destylacji na łaźni pod ciśnieniem atmosferycznym. Fenol zawracano do procesu, frakcję zaś wrzącą w granicach od 92 do 95°C, zawierającą 95010 trzecio-rzędowego p-butylefenolu, używano do następnego ładunku. W następnym ładunku mieszano 800 kg izobutylofenolu oraz 70 kg naftenianu cynkowego i stapiano w temperaturze 90°C w kotle zaopatrzonym w płaszcz oraz w mieszadło, a następnie stopioną mieszaninę wprowadzano do poziomego autoklawu o pojemności 1,5 ma, wypełnionego uprzednio azotem. Autoklaw zaopatrzony był w mieszadło składające się z poziomego wału obracającego się z szybkością 35 obrotów na minutę, zaopatrzonego w szereg prostych ramion oraz w ,płaszcz parowy przystosowany do wysokiego ciśnienia. Zawartość autoklawu ogrzewano do temperatury 180°C za pomocą pary pod ciśnieniem 20 at. [więcej w: olx rzeszów , farby matrix , olx kielce ]

Powiązane tematy z artykułem: farby matrix olx kielce olx rzeszów