GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE PRZEBIEGU ROBÓT

GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE PRZEBIEGU ROBÓT. Jasność i przejrzystość graficznego przedstawiania przebiegu robót ma duże znaczenie w ogólnym procesie planowania budowy. Wykres powinien być tak zaprojektowany, aby nie tylko jasno przedstawiał wyniki zestawienia analitycznego, lecz aby sam przez się działał organizująco na myśl projektanta harmonogramu i to nie tylko przy opracowywaniu projektu harmonogramu, lecz także w czasie wkreślania rzeczywistego przebiegu robót oraz po całkowitym ich zakończeniu tj. wtedy, gdy ilość kresek przebiegu robót będzie podwójna. W ogólnych harmonogramach budowy graficznie oznacza się: skalę czasu, projektowany przebieg robót i rzeczywisty przebieg robót. Skala czasu, jaką zamierza się zastosować do ogólnego harmonogramu budowy, zależy od stopnia szczegółowości tego harmonogramu i wyraża się skalą dzienną, tygodniową, miesięczną, a nawet kwartalną. Skala czasu może obejmować na harmonogramie równocześnie ska lę kolejnych dni roboczych oraz skalę kalendarzowych dni roboczych. [patrz też: olx gdańsk, finco stal, kwiaty ludowe ]

Powiązane tematy z artykułem: finco stal kwiaty ludowe olx gdańsk