Chlorek wapniowy oraz kwas octowy

Najpierw dodaje się chlorku wapniowego, a następnie kwasu octowego i wody. Chlorek wapniowy oraz kwas octowy doprowadza się w taki sposób, aby wywołać krążenie cieczy. Stwierdzono, że koagulacja lateksu Buny S3 nie zawsze przebiega zadowalająco, jeśli użyje się tylko chlorku wapniowego, i że w pewnych wypadkach trzeba dodawać również chlorku sodowego. Użycie samego tylko chlorku wapniowego powoduje w niektórych wypadkach to, że Buna S3 w stanie mokrym nie posiada dostatecznej wytrzymałości i rwie się podczas obróbki na maszynie Foudriniera. Skoagulowany lateks przechodzi następnie na maszynę Foudrinierą, (maszyna papiernicza) o długości 17 lub 18 m oraz 2,2 m szerokości. Koagulację prowadzi się w dwóch budynkach, z których każdy zaopatrzony jest w cztery maszyny Foudriniera. Zdolność produkcyjna czterech takich maszyn wynosi 35,00 ton Buny S3 miesięcznie. Arkusze formuje się w zwykły sposób za pomocą próżni, a następnie przemywa w podobny sposób jak podczas produkcji papieru. Wilgotne arkusze przechodzą przez dwa duże wyżymające walce o średnicy 45 cm. [podobne: hurtownia budowlana wrocław , hurtownia budowlana wrocław cyrkulacyjna , grunt spoisty  ]

Powiązane tematy z artykułem: domowe stacje uzdatniania wody grunt spoisty hurtownia budowlana wrocław