Azot doprowadzano do reaktora pod cisnieniem 3 at

Azot doprowadzano do reaktora pod ciśnieniem 3 at. Po ogrzaniu mieszaniny wprowadzano acetylen z taką szybkością, aby pod wpływem ciepła reakcji temperatura podniosła się do 230°C przy ciśnieniu 20 at; temperatura reakcji nie może przekroczyć 240nC. Czas reakcji wynosił 8 godzin, okres całkowitego cyklu produkcyjnego – 12 godzin; na jeden mol fenolu ulegało zaabsorbowaniu 1,3 -7- 1,5 mola acetylenu. Teoretyczne zużycie acetylenu powinno wynosić 165 m3, istotne jednak jego zużycie wynosiło 180 m3. Doprowadzanie zbyt dużych ilości acetylenu uniemożliwiało usuwanie produktu z autoklawu. Pod koniec reakcji pobierano próbkę w celu określenia temperatury topnienia produktu; pomiar wykonywano za pomocą przyrządu Ubbelohdea. Z chwilą, gdy temperatura topnienia wynosiła 135nC, produkt wyładowywano do otwartego kotła . zaopatrzonego w mieszadło w celu usunięcia acetylenu oraz azotu. Smith, Ambelang oraz Gottschalk podają opis otrzymywania oraz własności szeregu żywic alkilofenolowych. Przerób Buny S nie poddanej wstępnemu uplastycznieniu jest bardzo utrudniony. Plastyczny materiał można otrzymać dopiero po zastosowaniu specjalnych metod. Chociaż metodę produkcji Buny S opracowano już w roku 1928, dopiero jednak po dziesięciu latach znaleziono praktyczne metody uplastyczniania jej przez działanie gorącym powietrzem. Nowe typy Buny, jak na przykład Buna S3, nastręczają mniej trudności. Prowadzone bez przerwy prace nad zagadnieniem uplastyczniania doprowadziły do wy- nalezienia szeregu nowych metod, tak że uplastycznianie termiczne-) nie jest już jedynym sposobem uplastyczniania Buny S. Warto jest jednak zwrócić na nie szczególną uwagę, aby uświadomić sobie trudności, na jakie tu napotkano. [przypisy: tapety zachód słońca , finco stal , bloczki gipsowe ]

Powiązane tematy z artykułem: bloczki gipsowe finco stal tapety zachód słońca